Lịch seminar hệ đề tài cấp Bộ, cấp Cơ sở năm 2017

31/08/2017

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học, 

 
Phòng QLKH & HTQT xin thông báo lịch Seminar khoa học giữa kỳ hệ đề tài cấp Cơ sở và Cấp Bộ năm 2017 diễn ra từ ngày 6 - 11/9/2017.
 
Chi tiết lịch seminar xem thông báo bảng tin Viện Xã hội học.
 
Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cán bộ Viện tham gia đầy đủ, đúng giờ./.
 
Phòng QLKH & HTQT
 
Nguyễn Thị Huyền Giang

    Nội dung đang được cập nhật