Thông báo hội thảo khoa học với chủ đề: Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu sự nhường nhịn/xã hội nhường nhịn

22/09/2017

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học,

 

Trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ "Nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về sự nhường nhịn trong xã hội hiện nay" do TS. Phan Tân làm chủ nhiệm, đề tài tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu sự nhường nhịn/xã hội nhường nhịn".
 
Thời gian: 8h30 - 11h30, thứ ba ngày 26/9/2017
Địa điểm: Phòng hội thảo 1 - Viện Xã hội học.
(Bài tham luận sẽ do Chủ nhiệm đề tài gửi đến đại biểu sau).
 
Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cán bộ Viện tham dự và đóng góp ý kiến để Hội thảo thành công tốt đẹp.
 
CV Phòng QLKH&HTQT
 
Nguyễn Thị Thu Hường

 

    Nội dung đang được cập nhật