Đề tài dự án hợp tác trong nước và quốc tế 2020

06/01/2021

 

1

 

Nghiên cứu quốc gia về sức khỏe tâm thần vị thành niên Việt Nam. (2019-2021). Đại học Queenland. Vũ Mạnh Lợi

 

2

 

Xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở TP. Hồ Chí Minh hiện nay. (2020). Quỹ Phát triển KH&CN. Lê Ngọc Văn

 

    Nội dung đang được cập nhật