Dự án hợp tác với bên ngoài

18/02/2014

STT

Tên đề tài

Năm

Cơ quan tài trợ/ yêu cầu thực hiện

1

Khảo sát xã hội học về xã Hải Vân: một đóng góp vào nghiên cứu thời kỳ quá độ

1979

Đại học Catholic de Louvain-la-Neuve

2

Công chúng Thủ đô với hệ thống thông tin đại chúng

1982

Sở Văn hóa Hà Nội

3

Thực trạng cơ cấu đội ngũ và trạng thái tư tưởng công nhân Thủ đô

1984

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội

4

Điều tra lối sống và văn hóa của thanh niên Thủ đô

1985

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

5

Chính sách xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa

1987-1989

Viện Hàn lâm Khoa học Đức

6

Nâng cao địa vị phụ nữ nông thôn thông qua hoạt động vay vốn và kế hoạch hóa gia đình (VIE/88/P20)

1988-1990

Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA)

7

Mức sinh và gia đình trong điều kiện của sự đổi mới về kinh tế xã hội (FFS)

1989-1991

UNFPA

8

Nâng cao năng lực đào tạo nghiên cứu khoa  học về dân số ở  Việt Nam (VIE/88/P05)

1989-1992

UNFPA

9

Công nhân Việt Nam lao động tại Liên Xô

1990

Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô

10

Công nhân và trí thức Thủ đô

1990-1991

Thành ủy Hà Nội

11

Động thái dân số ở nông thôn đồng bằng Việt Nam

1990-1991

Đại học Washington

12

Gia đình trong bối cảnh của sự đổi mới kinh tế - xã hội ở Việt Nam

1990-1993

Quỹ Hợp tác nghiên cứu khoa học Thụy Điển (SAREC)

13

Văn minh phương Đông và gia đình truyền thống Việt Nam

1990-1993

Quỹ Toyota

14

Người cao tuổi và an sinh xã hội ở miền Bắc Việt Nam

1992-1993

Quỹ Toyota

15

Tác động kinh tế –xã hội của Đổi Mới ở Việt Nam: Đô thị hóa và nhà ở đô thị

1992-1995

Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA)

16

Các khía cạnh xã hội của Quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng (trong Chương trình quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng VIE/89/034)

1993-1994

Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường

17

Kiến thức, thái độ và hành vi kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam

1993-1994

Ủy ban quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình

18

Cơ cấu đội ngũ công nhân Hà Nội

1994

Liên đoàn Lao động  Thành phố Hà Nội

19

Cải thiện môi trường và nhà ở cho người nghèo đô thị Việt Nam: Đặc điểm kinh tế-xã hội, nhà ở và môi trường của người nghèo đô thị

1993-1995

Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế Canada (IDRC)

20

Biến đổi gia đình (VIE/93/P02)

1994-1995

UNFPA và Chính phủ Pháp

21

Phân tích bảo hiểm y tế tự nguyện

1995-1998

Hội đồng Anh

22

Nghiên cứu Lịch đại dân số tại 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng

1995-1998

Đại học Washington

23

Phúc lợi xã hội trong thời kỳ biến đổi nhanh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương

1995-2001

Đại học Công tác xã hội Nhật Bản

24

Về thực trạng hút thuốc lá tại Việt Nam

1996

Đại học California

25

Nghiên cứu Ninh Hiệp, một xã đa nghề, giàu có ở đồng bằng sông Hồng

1996-1997

Quỹ Toyota

26

Người cao tuổi đồng bằng sông Hồng những năm 1990 (RRDES)

1996-1998

Đại học Michigan

27

Nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý đô thị cho thành phố Hà Nội: Điều tra kinh tế xã hội để lập quy hoạch phát triển dự án điểm tại Quận Tây Hồ, Hà Nội (VIE95/050)

1997-1998

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

28

Tác động của sự chuyển đổi cơ cấu lao động nghề nghiệp xã hội đến phân tầng mức sống qua khảo sát mẫu 3 xã vùng nông thôn Đồng bằng sông Hồng

1997-1998

Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan

29

Kiến thức, thái độ, hành vi của phụ nữ nông thôn có chồng kiếm sống tại đô thị với HIV/AIDS

1997-1998

Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS

30

Di dân, địa vị phụ nữ và đô thị hóa

1997-2000

Đại học Tổng hợp Brown

31

Đánh giá dự án vay vốn xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường

1998

Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)

32

Nghèo khổ và các vấn đề xã hội tại thành phố Hải Phòng

1998-1999

Ngân hàng Thếgiới

33

Dự án dân số sức khỏe gia đình

1998-2000

Ngân hàng Thế giới

34

Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu phát triển đô thị ở Việt Nam (ISTAR)

1998-2000

Đại sứ quán Hà Lan tại   Việt Nam

35

Dân số vị thành niên và biến đổi xã hội ở Việt Nam

1998-2000

Hội đồng Dân số

36

Dự án Quy hoạch …Quận Cầu Giấy

1999

UBND Quận Cầu Giấy

37

Khảo sát các kênh truyền thông hiện có và tác động của chúng đối với phụ nữ và trẻ em Việt Nam

1999

Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)

38

Điều tra Quá trình đô thị hoá tại phường Dịch Vọng

1999

TT điều tra cơ bản

39

Nghiên cứu định tính về người  cao tuổi ở Việt Nam

1999-2000

UNFPA

40

Giám sát độc lập việc giải phóng mặt bằng, tái định cư và việc tham vấn cho các nhóm dân tộc thiểu số thuộc Dự án Giao thông nông thôn 1 và 2

1999-2000

Ngân hàng Thế giới

41

Nghiên cứu HIV/AIDS

1999-2001

ĐH La Trobe

42

Mâu thuẫn và hòa giải ở các cộng đồng nông thôn Việt Nam

2000

MCC & CRF

43

Nghiên cứu về sức khoẻ sinh sản

2000

Ford Foundation

44

Dự án Dân số Hoà Bình

2000

 

45

Khảo sát hợp tác với WB vì sự tiến bộ của phụ nữ

2000

Ford Foundation

46

Tổ chức lớp học phương pháp nghiên cứu KHXH

2000

ĐH Michigan

47

Điều tra đánh giá tư tưởng tình cảm , tâm lý nạn nhân, gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc hoá học

2000

Cục báo chí, Bộ Văn hóa - Thông tin

48

Ảnh hưởng kinh tế - xã hội của việc nâng cấp đường quốc lộ số 5 đến các cộng đồng dân cư quanh vùng

2000-2001

Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

49

Khảo sát Hoạt động và ảnh hưởng của các kênh truyền thông dân số kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản

2000-2001

Ủy ban quốc gia Dân số và KHHGĐ

50

Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu xã hội học

2000-2003

Quỹ Ford

51

Biến đổi gia đình Việt Nam

2000-2003

Đại học Michigan

52

Tăng cường năng lực ngành xã hội học trong việc phối hợp nghiên cứu và giảng dạy

2001

Quỹ Ford

53

Ảnh hưởng của Internet đến trẻ em (Qua nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội)

2001

Trung tâm thông tin và truyền thông châu Á (AMIC)

54

Đánh giá năng lực lập kế hoạch thực hiện kế hoạch, theo dõi, giám sát các mục tiêu vì trẻ em giai đoạn 2001-2005

2001

UNICEF

55

Một số yếu tố cơ bản quyết định sự hình thành chuẩn mực dân số - sức khỏe sinh sản trong xã hội Việt Nam hiện nay

2001-2002

 

56

Xung đột môi trường và quan hệ của nó với tính cộng đồng qua nghiên cứu 3 làng nghề thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển bền vững

2001-2003

Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan

57

Đánh giá tác động của điện khí hóa nông thôn đến đời sống người dân (Vòng 1)

2002

Chính phủ New Zealand

58

Đánh giá tác động của Dự án đào tạo công nghệ thông tin tại Việt Nam

2002

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

59

Đánh giá dự án phòng chống bạo lực gia đình

2002

Cơ quan phát triển Thụy Sĩ

60

Chương trình nghị sự 21 (tái định cư khu Quang Trung, TP Vinh)

2002

Habitat

61

Nghiên cứu thử nghiệm biến đổi gia đình

2002

Viện Xã hội học, Michigan

62

Nghiên cứu về buôn bán trẻ em (BBTE)

2002

SCUK, SC Sweden, và Oxfam Quebec

63

HIV/AIDS tại nơi làm việc: Một đánh giá nhu cầu về chính sách và can thiệp

2002

Quỹ Ford

64

Đánh giá dự án cung cấp dịch vụ nước sạch do UNICEF tài trợ

2002

UNICEF

65

Đánh giá mô hình lồng ghép dân số và phát triển tại các xã nghèo huyện Đà bắc, tỉnh Hòa bình

2002

 

66

Xung đột môi trường và quan hệ của nó với tính cộng đồng trong các làng nghề hiện nay, qua nghiên cứu ba trường hợp thuộc vùng đồng bằng sông Hồng - Đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển bền vững làng nghề.

2002

VNRP

67

Giáo trình xã hội học văn hóa

2002

Quỹ Ford

68

Đánh giá chương trình truyền thông thử nghiệm về quyền trẻ em Meena/Mai ở Việt Nam

2003

UNICEF

69

Dự án: Tìm hiểu chợ vùng cao tại tỉnh Lào Cai

2003

J.Michand, trường ĐHTH Hull, Vương Quốc Anh

70

ĐT đánh giá nhu cầu xã hội đối với tạp chí chuyên ngành bảo vệ môi trường

2003

Viện NC chiến lược và chính sách KHCN

71

Quan niệm của thanh niên về thuốc lá và hút thuốc

2003

Thai Health

72

Nghiên cứu định tính về cách tiếp cận đồng đẳng trong phòng chống HIV cho những người nghiện ma tuý ở thị xã Hà Giang

2003

Ford Foundation

73

Giới trẻ và gia đình

2003

Hội đồng Dân số Mỹ

74

Nghiên cứu về gia đình Việt Nam

2003

ĐH Michigan

75

Thanh niên ở Hà Nội

2003 - 2004

Đại học Copenhaghen

76

Giới trẻ và Gia đình Việt Nam.

2003-2004

Chương trình hợp tác với POP council

77

Thanh niên đô thị ở Hà Nội

2003-2004

 

78

Dự án dự án nghiên cứu về gia đình nông thôn Việt nam trongchuyển đổi

2003-2004

SIDA / SAREC tài trợ qua Chương trình hợp tác Việt Nam – Thụy Điển của Bộ KH-CN

79

Xử lý số liệu điều tra Thực trạng đoàn kết, bình đẳng…

2003-2004

 

80

Phối hợp tăng trưởng đô thị và phát triển nông nghiệp vùng ven đô

2003-2005

Liên minh Châu Âu

81

Nghiên cứu biến đổi của gia đình Việt Nam 2004

2004

Chương trình hợp tác với Trung tâm nghiên cứu Dân số, Đại học Michigan

82

Đánh giá tác động của điện khí hóa nông thôn đến đời sống người dân (Vòng 2)

2004

Ngân hàng Thế giới

83

Khảo sát truyền thông nông thôn

2004-2005

 

84

Quan hệ xã hội trong bệnh viện và ảnh hưởng của nó đến chất lượng cung cầu dịch vụ chăm sóc sức khoẻ hiện nay

2004-2007

Bộ Y tế

85

Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi

2004-2011

SIDA/SAREC

86

Dự án "Xây dựng Mạng lưới Nghiên cứu Sức khoẻ Thanh niên ở Việt Nam"

2005

WHO, Bộ Y tế, Viện Xã hội học

87

Điều tra cơ bản nhận thức, thái độ và hành vi của cộng đồng về quyền trẻ em phục vụ xây dựng Chiến lược Truyền thông Vận động Quyền Trẻ em giai đoạn 2006-2010

2005

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chủ trì,
UNICEF tài trợ

88

Đánh giá dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn

2005

JBIC

89

Đánh giá dự án COMBI tại Hải Phòng

2005

 

90

Thanh niên Hà Nội và sức khoẻ

2005

 

91

Khảo sát về đa dạng hoá chiến lược sống

2005

 

92

Giám sát độc lập về an toàn xã hội (Tái định cư) - Dự án thủy lợi Phước Hòa, /thực hiện tại Tp. HCM, tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Long An

2005

Bộ NN&PTNT /ADB và AFD tài trợ

93

Mạng lưới xã hội ở khu vực nông thôn miền Bắc Việt Nam: xây dựng và chiến lược sử dụng mạng lưới trong bối cảnh thay đổi xã hội kinh tế hiện nay

2005 - 2009

Đại sứ quán Pháp – Viện Khoa học xã hội Việt Nam

94

Đánh giá sự tham gia của người dân/địa phương trong việc xây dựng và quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn có sự hỗ trợ của UNICEF

2005 - 2009

UNICEF

95

Đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng và quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn có sự hỗ trợ của UNICEF

2005-2006

UNICEF

96

Điều tra biến đổi tâm lý xã hội của cư dân Đà Nẵng

2005-2006

 

97

Tác động kinh tế - xã hội của đường hầm đèo Hải Vân

2005-2007

JBIC

98

Đánh giá dự án Điện nông thôn

2005-2007

WB, Bộ công nghiệp

99

Giám sát độc lập tái định cư cho dự án Thuỷ lợi Phước Hoà

2005-2013

Ban quản lý trung ương dự án thuỷ lợi (Bộ NN & PTNT)

100

Giáo dục trước hôn nhân ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long Thực trạng, nhu cầu và định hướng giải pháp

2006

UB DSGĐ&TE và UNICEF

101

Chống kỳ thị đối với người nhiễm HIV

2006

CESVI

102

Tác động của các cơ chế về quyền sở hữu trí tuệ (IPR) đối với giá thuốc ở Việt Nam – Việc áp dụng mô hình ảnh hưởng của IPR

2006

Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế

103

Một số biến đổi văn hoá các dân tộc miền núi phía Bắc

2006

 

104

Dự án giao thông nông thôn 2

2006

Bô Giao thông vận tải/WB

105

Đánh giá sự tham gia của cộng đồng vào thực hiện dự án nước sạch, vệ sinh môi trường do UNICEF tài trợ

2006

UNICEF

106

Đánh giá tác động của điện khí hóa nông thôn đến đời sống người dân (Vòng 3)

2006 - 2007

Ngân hàng Thế giới

107

Đánh giá Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc

2006-2007

Bộ KH&ĐT/WB

108

Dự án nông nghiệp ven đô

2006-2007

 

109

Nghiên cứu KABP tại Hà Nội

2006-2007

 

110

Nước sạch Bắc Ninh

2007

 

111

Di cư nội địa - những tác động đến gia đình và thành viên ở lại

2007

UNICEF

112

Đánh giá hiệu quả chuyên đề dân số, gia đình và trẻ em

2007

 

113

Nghiên cứu quan hệ giữa các thế hệ

2007

 

114

Hiệu quả nguồn lực của dự án Chia sẻ ở cùng dân tộc thiểu số

2008-2009

Bộ KH & đầu tư

115

Tài liệu hoá các bài học của chương trình Chia sẻ

2008-2009

Bộ KH & đầu tư

116

Đánh giá tác động của điện khí hóa nông thôn đến đời sống người dân

2008-2009

Ngân hàng thế giới

117

Lấy ý kiến của người dân về dự thảo luật BHYT

2008-2009

 

118

Giám sát độc lập về an toàn xã hội (Tái định cư) - Dự án thủy lợi lưu vực Sông Hồng giai đoạn 2-ADB3/ Ban QL trung ương dự án thủy lợi – CPO /Thực hiện tại 13 tỉnh

2008-2010

Bộ NN&PTNT/ ADB và AFD tài trợ

119

Đánh giá tác động của chương trình 135

2009

 

120

Đánh giá dự án VIE011

2009

 

121

Nghiên cứu việc khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em

2009

 

122

Đánh giá việc thực hiện 5 mục tiêu đổi mới ở Việt Nam

2009

 

123

Giám sát độc lập tái định cư dự án Thủy lợi Phước Hòa

2009 - 2010

Ngân hàng ADB

124

Nghiên cứu định lượng về chính sách nâng cao quyền năng cho phụ nữ

2009-2010

 

125

Tham vấn công chúng về dự thảo luật người khuyết tật

2009-2010

 

126

Lấy ý kiến người dân về dự án quy hoạch sông Hồng

2009-2011

Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội

127

Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vận dụng chủ thuyết đó trong những năm đầu Thế kỷ XXI, hướng tầm nhìn đến năm 2020 và 2045

2010

Hội đồng lý luận TW

128

Dịch vụ tư vấn giám sát độc lập về an toàn xã hội Môi trường cho các tuyến đường năm thứ 2 thuộc Hợp phần nâng cấp Dự án cải tạo mạng lưới đường bộ

2010

World Bank

129

Tác động xã hội của game online

2010

Bộ thông tin truyền thông

130

Nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của người bị thu hồi đất về chính sách bồi thường

2010

Ngân hàng thế giới

131

Giám sát dự án nâng cấp đường Bộ

2010

PMU 2 và WB2

132

Đánh giá thực trạng ngành công nghiệp giải trí trò chơi trực truyến hiện nay

2010

Bộ Thông tin truyền thông

133

Giám sát độc lập PMU

2010

WB và MOT

134

Nghiên cứu nguồn lực xã hội ở Việt Nam

2010-2011

Đại học Senshu   (Nhật Bản)

135

Đánh giá tác động xã hội, lập khung chính sách tái định cư và khung chính sách dân tộc thiểu số của Dự án quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

2010-2011

WB và Bộ NNPTNT

136

Điều tra dư luận về phòng chống tham nhũng

2010-2012

Văn phòng TW về phòng chống tham nhũng

137

Lấy ý kiến người dân về bầu cử Quốc hội

2011

 

138

Dự án Quản lý thiên tai VN

2011-2012

Ngân hàng thế giới

139

Thẩm định giá độc lập dự án Phát triển toàn diện KT- XH thành phố Thanh Hóa

2011-2013

Ngân hàng ADB tại Việt Nam

140

Toàn cầu hóa và bản sắc làng Việt ở miền Bắc

2011-2013

Quỹ NAFOSTED

141

Đánh giá giới cho quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam

2012

WB

142

Tư vấn giới cho Dự án Nguồn nhân lực y tế

2012

Bộ Y tế

143

Khảo sát Xã hội học đánh giá 5 năm thực hiện Luật bình đẳng giới

2012-2013

Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

144

Giám sát độc lập tái định cư dự án phát triển toàn diện KT-XH thành phố Thanh Hoá

2012-2013

 

145

Đánh giá Dự án tăng cường kỹ năng nghề

2013

ADB

146

Tư vấn giám sát công tác thực hiện Kế hoạch hành động tái đình cư và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số cho 5 tiểu dự án trong hợp phần 2 thuộc giai đoạn I Dự án quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn đồng bằng sông Cửu Long (WB6)

2012-2013

WB và Bộ NNPTNT

147

Nghiên cứu so sánh hệ thống BHYT Hàn Quốc và Việt Nam

2013

Korea Foundation

148

Trao đổi mạng xã hội: tiếp cận xã hội học và nhân học về sự biến đổi của xã hội nông thôn Việt Nam

2013

Quỹ NAFOSTED

 

Các tin cũ hơn.............................

    Nội dung đang được cập nhật