Đề tài hợp tác trong nước và quốc tế, 2012 - 2017

13/10/2017
1      

Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của Công ty Samsung Việt Nam giai đoạn 2008-2017. Samsung Vietnam. 2017. Nguyễn Đức Vinh

 

2      

Tăng cường mạng lưới tri thức đa phương các nghiên cứu xuyên ngành nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu (KNOTS). (2017-2018). EU. Đặng Nguyên Anh và Vũ Mạnh Lợi.

 

3      

Xanh hóa thế giới ở phía Nam. (12/2015-12/2017). EU. Đặng Nguyên Anh.

 

4      

Nghiên cứu toàn cầu về những năm đầu tuổi vị thành niên. (4/2015-12/2017). Đại học Johns Hopkins. Vũ Mạnh Lợi.

 

5      

Nghiên cứu phúc lợi xã hội ở Việt Nam. (3/2015-12/2017). Đại học Senshu  (Nhật Bản). Đặng Nguyên Anh.

 

6      

Nghiên cứu tác động của hộ khẩu đến đời sống của người dân. (1/2015-8/2015). Ngân hàng Thế giới. Đặng Nguyên Anh.

 

7      

Chăm sóc người cao tuổi trong xã hội Việt Nam đang chuyển đổi: Những chiều cạnh chính sách và cấu trúc. (12/2014-12/2016). Quỹ NAFOSTED. Trịnh Duy Luân.

 

8      

Thanh niên Hà Nội và không gian công cộng. (6/2014-9/2016). Hội đồng nghiên cứu xã hội và nhân văn Canada (SSHRC). Đặng Nguyên Anh.

 

9      

Nghiên cứu rượu bia và một số vấn đề liên quan đến Dự thảo Luật Phòng chống lạm dụng rượu bia. (2014). Tổ chức quốc tế về nếp sống lành mạnh (IOGT). Đặng Nguyên Anh.

 

10      

Thanh niên Hà Nội và không gian công cộng. (2013-2015). Viện Nghiên cứu quốc gia (INRS), Canada. Đặng Nguyên Anh.

 

11      

Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài động vật hoang dã ở Việt Nam. (11/2013-4/2014). Ngân hàng Thế giới. Đặng Nguyên Anh.

 

12      

Xã hội tiểu nông: diện mạo và các xu hướng biến đổi (Nghiên cứu trường hợp vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long). (11/2013-11/2015). Quỹ NAFOSTED. Vũ Mạnh Lợi.

 

13      

Các liên kết dân sự và vai trò của chúng trong phát triển nông thôn hiện nay (Qua nghiên cứu so sánh trường hợp đồng bằng sông Hồng). (9/2013-6/2016). Quỹ NAFOSTED. Bế Quỳnh Nga.

 

14      

Đánh giá Dự án tăng cường kỹ năng nghề. (2013). Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam. Nguyễn Hồng Thái.

 

15      

Nghiên cứu so sánh hệ thống bảo hiểm y tế Hàn Quốc và Việt Nam. (2013). Korea Foundation. Nguyễn Hoài Sơn.

 

16      

Trao đổi mạng xã hội: tiếp cận xã hội học và nhân học về sự biến đổi của xã hội nông thôn Việt Nam. (5/2012-5/2014). Quỹ NAFOSTED. Bùi Quang Dũng.

 

17      

Đánh giá giới cho quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam. (2012). Ngân hàng  Thế giới. Vũ Mạnh Lợi.

 

18      

Giám sát độc lập tái định cư dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hoá. (2012-2013). Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam. Nguyễn Hồng Thái.

 

19      

Khảo sát Xã hội học đánh giá 5 năm thực hiện Luật bình đẳng giới. (2012-2013). Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội. Phạm Văn Bích, Nguyễn Đức Chiện.

 

    Nội dung đang được cập nhật