Đề tài hợp tác trong nước và quốc tế, 2007 - 2012

12/10/2017
1      

Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam. (2011-2012). Ngân hàng Thế giới. Nguyễn Duy Thắng.

 

2      

Lấy ý kiến người dân về bầu cử Quốc hội. (2011). Văn phòng Quốc hội. Phạm Liên Kết.

 

3      

Thẩm định dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa. (2011-2013). Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam. Nguyễn Hồng Thái.

 

4      

Toàn cầu hóa và bản sắc làng Việt ở miền Bắc. (2011-2013). Quỹ NAFOSTED. Mai Văn Hai.

 

5      

Dịch vụ tư vấn giám sát độc lập về an toàn xã hội môi trường cho các tuyến đường năm thứ 2 thuộc Hợp phần nâng cấp Dự án cải tạo mạng lưới đường bộ. (2010). Ngân hàng Thế giới. Trịnh Hoà Bình/Nguyễn Duy Thắng.

 

6      

Đánh giá tác động xã hội, lập khung chính sách tái định cư và khung chính sách dân tộc thiểu số của Dự án quản lý thuỷ lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. (2010-2011). Ngân hàng Thế giới và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nguyễn Duy Thắng.

 

7      

Đánh giá thực trạng ngành công nghiệp giải trí trò chơi trực truyến hiện nay. (2010). Bộ Thông tin và Truyền thông. Trịnh Hòa Bình.

 

8      

Điều tra dư luận về phòng chống tham nhũng. (2010-2012). Văn phòng TƯ về phòng chống tham nhũng. Bùi Quang Dũng.

 

9      

Nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của người bị thu hồi đất về chính sách bồi thường. (2010). Ngân hàng Thế giới. Nguyễn Duy Thắng.

 

10      

Nghiên cứu nguồn lực xã hội ở Việt Nam. (2010-2011). Đại học Senshu  (Nhật Bản). Bùi Quang Dũng.

 

11      

Tác động xã hội của game online. (2010). Bộ Thông tin và Truyền thông. Trịnh Hoà Bình.

 

12      

Đánh giá dự án VIE011. (2009). TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ. Nguyễn Đức Chiện.

 

13      

Đánh giá tác động của chương trình 135. (2009). UNICEF. Nguyễn Hồng Thái.

 

14      

Giám sát độc lập tái định cư dự án Thủy lợi Phước Hòa. (2009 – 2010). Ngân hàng Phát triển châu Á. Nguyễn Duy Thắng.

 

15      

Lấy ý kiến người dân về dự án quy hoạch sông Hồng. (2009-2011). Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội. Nguyễn Xuân Mai.

 

16      

Nghiên cứu định lượng về chính sách nâng cao quyền năng cho phụ nữ. (2009-2010). UNDP. Vũ Mạnh Lợi.

 

17      

Nghiên cứu việc khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em. (2009). UNICEF. Vũ Mạnh Lợi.

 

18      

Tham vấn công chúng về Dự thảo Luật người khuyết tật. (2009-2010). Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Phạm Liên Kết.

 
19      

Đánh giá tác động của điện khí hóa nông thôn đến đời sống người dân. (2008-2009). Ngân hàng Thế giới. Trịnh Duy Luân.

 

20      

Giám sát độc lập về an toàn xã hội (Tái định cư) - Dự án thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2-ADB3/ Ban QL trung ương dự án thủy lợi – CPO /Thực hiện tại 13 tỉnh. (2008-2010). Bộ NN&PTNT/ADB và AFD tài trợ. Nguyễn Duy Thắng.

21      

Hiệu quả nguồn lực của dự án Chia sẻ ở vùng dân tộc thiểu số. (2008-2009). Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đỗ Thiên Kính.

 

22      

Lấy ý kiến của người dân về Dự thảo Luật BHYT. (2008-2009). Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Tô Duy Hợp.

 

23      

Tài liệu hoá các bài học của chương trình Chia sẻ. (2008-2009). Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vũ Mạnh Lợi.

 

24      

Đánh giá hiệu quả chuyên đề dân số, gia đình và trẻ em. (2007). Ủy Ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Trương Xuân Trường.

 

25      

Di cư nội địa - những tác động đến gia đình và thành viên ở lại. (2007). UNICEF. Nguyễn Hồng Thái.

 

26      

Nghiên cứu quan hệ giữa các thế hệ. (2007). Hội đồng Dân số Mỹ. Vũ Mạnh Lợi.

 

27      

Nước sạch Bắc Ninh. (2007). UNICEF. Trịnh Duy Luân.

 

    Nội dung đang được cập nhật