Đề tài cấp bộ và tương đương, 2000-2004

31/01/2013
STT Tên đề tài Năm Cơ quan tài trợ/ yêu cầu nghiên cứu
1 Chính sách dân số nông thôn: những vấn đề cần  điều chỉnh 2000 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
2 Đánh giá chiến lược và kế hoạch phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam 2000 Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường
3 Luận cứ khoa học cho việc điều chỉnh chính sách xã hội nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam 2000-2001 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
4 Hành vi đi tìm sức khỏe của cư dân nông thông hiện nay - Những kiến nghị về chính sách (Qua nghiên cứu một số cộng đồng cư dân nông thôn đồng bằng Bắc Bộ) 2000-2001 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
5 Nhận thức và dư luận xã hội qua 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia vì trẻ em Việt Nam (1991 - 2000) 2000-2001 Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam
6 Hoạt động và ảnh hưởng của các kênh truyền thông dân số-kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản hiện có đối với đồng bào dân tộc H’Mông và Dao sống ở miền núi phía Bắc 2000-2001 Ủy ban quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình
7 Dư luận xã hội của các nạn nhân và gia đình của những người bị nhiễm chất độc mầu da cam 2001 Bộ Văn hóa -   Thông tin
8 Một số yếu tố cơ bản quyết định sự hình thành chuẩn mực dân số - sức khỏe sinh sản trong xã hội Việt Nam hiện nay 2001-2002 Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em
9 HIV/AIDS tại nơi làm việc: Một đánh giá xã hội về chính sách và can thiệp 2001-2002 Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
10 Truyền thông đại chúng với công chúng thanh niên đô thị. Nghiên cứu trường hợp Hải Phòng 2001-2003 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
11 Hệ thống phúc lợi xã hội Việt Nam trong thời kỳ Đổi Mới 2001-2003 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
12 Đánh giá mô hình lồng ghép dân số và phát triển tại các xã nghèo huyện Đà bắc, tỉnh Hòa bình 2002-2003 Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em
13 Dân chủ cơ sở ở nông thôn Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp 2003-2004 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
14 Động thái phát triển của dân số Quận Hai Bà Trưng 2003-2004 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Các tin cũ hơn.............................

    Nội dung đang được cập nhật