Thông báo Seminar khoa học chủ đề: Xã hội siêu già ở Nhật Bản và những gợi ý đối với vấn đề già hóa dân số ở Việt Nam

14/08/2017

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học,

 
Như đã thông báo trong email ngày 8/8/2017 về hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu với GS. Satoshi Miyazaki, Đại học Waseda, Nhật Bản, Phòng QLKH & HTQT tổ chức seminar về chủ đề: "Xã hội siêu già ở Nhật Bản và những gợi ý đối với vấn đề già hóa dân số ở Việt Nam".
 
Thời gian: 14h, ngày 16/8/2017 (Thứ tư)
Địa điểm: Phòng HT2, Viện Xã hội học
Người thuyết trình: GS. Satoshi Miyazaki, Đại học Waseda, Nhật Bản
Ngôn ngữ: Tiếng anh
 
Xin trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cán bộ trong Viện tham dự Seminar đầy đủ và đùng giờ./.
 
 
TM. Phòng QLKH&HTQT
Nguyễn Thị Huyền Giang

 

    Nội dung đang được cập nhật