Thông báo Seminar khoa học tháng 8

01/08/2017

Kính gửi: Toàn thể cán bộ Viện Xã hội học;

 
Tiếp tục chuỗi sinh hoạt khoa học nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ nghiên cứu trẻ, Viện Xã hội học tổ chức Seminar khoa học tháng 8 với chủ đề "Phương pháp nghiên cứu xuyên ngành trong khoa học xã hội".
 
Thời gian: 9h00 - 11h00 ngày 7/8/2017
Địa điểm: Phòng Hội thảo 2, Viện Xã hội học
Người thuyết trình: PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi
 
Xin trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cán bộ trong Viện, đặc biệt là các cán bộ nghiên cứu trẻ tham dự seminar đầy đủ và đúng giờ!
 
 
TM. Phòng QLKH & HTQT
Nguyễn Thị Huyền Giang.

    Nội dung đang được cập nhật