Những vấn đề Môi trường và Biến đổi khí hậu

06/11/2017

    Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang là chủ đề nóng trên toàn thế giới những năm gần đây. Nhiều nước đang phải tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu. Ước tính đến cuối thế kỷ 21, 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long và 11% diện tích đồng bằng sông Hồng bị chìm dưới nước. Biến đổi khí hậu tác động đến nhiều chiều cạnh khác nhau của đời sống xã hội, thay đổi sinh kế, lối sống, văn hóa…, đồng thời tạo nên nhiều biến động xã hội tại những vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Nghiên cứu về môi trường, bảo vệ môi trường, tác động xã hội của biến đổi khí hậu và cách thức ứng phó với biến đổi khí hậu là một chủ đề nóng hổi hiện nay. Hướng đến phát triển bền vững, ba trụ cột căn bản là phát triển kinh tế bền vững, văn hóa bền vững và môi trường bền vững, do vậy, việc có những nghiên cứu về môi trường và biến đổi khí hậu là cần thiết. Viện Xã hội học những năm gần đây thực sự quan tâm đến chiều cạnh xã hội của biến đổi khí hậu, cách thức ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều nhóm đề tài, dự án của Viện đã xoay quanh chủ đề này.

 

    Vấn đề môi trường đô thị và những tác động đến sức khỏe thể chất của con người được đặt ra nghiên cứu. Những vấn đề về sức khỏe mà con người phải đối mặt trong môi trường tự nhiên ở đô thị là sự tác động gây ra bởi tiếng ồn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, thiếu không gian xanh, hệ thống giao thông nghèo nàn, bất cập, ách tắc, chưa đáp ứng được vai trò thúc đẩy vận động thể chất của người tham gia giao thông. Bài học từ các đô thị lớn ở các nước phát triển là hệ thống giao thông được thiết kế thuận lợi và ưu tiên cho người đi bộ, người đi xe đạp; đó là cách khuyến khích người dân hoạt động thể chất nhiều hơn, rèn luyện thân thể, cũng là góp phần giảm thiểu ách tắc giao thông và khí thải ra môi trường. Lối sống đô thị (phong cách ăn uống, quan hệ tình dục không an toàn) cũng là những nguy cơ đặc trưng của đô thị có tác động đến sự chuyển biến khuôn mẫu bệnh tật của cư dân đô thị. Môi trường đô thị và những nguy cơ sức khỏe tinh thần của con người: Quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá nhanh và mạnh mẽ là khởi nguồn cho những áp lực và gây ra tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên cũng như nảy sinh lối sống không lành mạnh, cuối cùng hình thành nên những con người đô thị với khuôn mẫu bệnh tật ngày càng nghiêm trọng, trầm cảm, xa rời với tự nhiên - vốn là nền tảng tốt cho sức khoẻ con người.

   

    Vấn đề tái định cư cho những người bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và môi trường là một chủ đề được quan tâm trong những năm gần đây. Nghiên cứu trường hợp tại Hoà Bình cho thấy, tái định cư tập trung là phương thức thích ứng chủ động bền vững với biến đổi khí hậu môi trường. Dù còn nhiều hạn chế như xuất đầu tư cao, đất sản xuất còn thiếu nhưng tái định cư tập trung đã loại bỏ gần như hoàn toàn rủi ro của biến đổi khí hậu. Để đảm bảo sinh kế cho người dân tái định cư, cần tạo ra các nguồn thu nhập mới, phi nông, quan trọng nhất là giáo dục cơ bản và đào tạo nghề. 

 

Viện Xã hội học

Các tin cũ hơn.............................

    Nội dung đang được cập nhật