Những vấn đề về Nguồn nhân lực

06/11/2017

    Kết quả của hướng nghiên cứu này cho thấy trong khoảng hơn một thập kỷ qua, cơ cấu lao động, nghề nghiệp dân số Việt nam đã có những thay đổi khá sâu rộng, thể hiện rõ quá trình chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Mức độ và tốc độ tăng tỷ lệ phi nông cũng có sự khác biệt đáng kể theo các tỉnh/ thành phố. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trong dân số 15-59 tuổi đã tăng từ 24% vào năm 1999 lên trên 46% vào năm 2013. Tính trong dân số 15-59 tuổi đang làm việc thì tỷ lệ tương ứng là 31% năm 1999 và 55% năm 2013. Nếu tiếp tục tốc độ tăng trưởng này thì đến năm 2020, tỷ lệ phi nông trong dân số lao động sẽ ở mức khoảng 67%. Như vậy, trong giai đoạn tiếp theo, trọng tâm chiến lược cho phát triển kinh tế ở Việt Nam có lẽ nên chuyển từ giải quyết việc làm, phi nông nghiệp hóa sang năng suất và chất lượng lao động.

 

    Nguồn lực lao động nông thôn cũng là một trong những trọng tâm nghiên cứu của Viện. Các nghiên cứu tiếp cận vấn đề này từ thực trạng lao động nông thôn trong bối cảnh di cư nông thôn - đô thị diễn ra mạnh mẽ. Kết quả nghiên cứu cho thấy còn nhiều bất cập trong việc thống kê, theo dõi và quản lý đội ngũ lao động ở lại nông thôn hiện nay. Điều này dẫn đến những hạn chế trong việc hoạch định chiến lược phát triển nông thôn, đặc biệt để triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới.

 

    Ngày nay, xuất khẩu lao động là vấn đề mang tính toàn cầu, mục đích của nó là tìm kiếm việc làm và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Do sự phát triển kinh tế, xuất khẩu lao động trở thành một chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Phần lớn người lao động di cư ra đi từ những vùng quê nghèo đói, sẵn sàng chấp nhận những điều kiện lao động khó khăn để có việc làm với thu nhập cao hơn trong nước. Tuy nhiên, vấn đề khi hết hạn hợp đồng, người xuất khẩu lao động trở về làm thế nào để hội nhập với cuộc sống là một câu hỏi lớn, và đây là vấn đề cần có sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Nghiên cứu của Viện về chủ đề này bên cạnh việc chỉ ra những thách thức mà người xuất khẩu lao động trở về phải đối mặt, còn cho thấy những khoảng trống chính sách cho nhóm lao động nước ngoài có hợp đồng trở về nước. Các chính sách hỗ trợ người lao động từ nước ngoài trở về còn ít, chưa được quan tâm đúng mức. 

 

Viện Xã hội học

Các tin cũ hơn.............................

    Nội dung đang được cập nhật