Hoàng Văn Dũng

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 03/10/1979

Quê quán: Nam Định

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2001: Cử nhân tiếng Pháp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

     2015: Tiến sĩ Xã hội học - Đại học Paris 8, Cộng hòa Pháp

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2016-2017: Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn xã hội

     2017-2018: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn xã hội

     2018-nay Trưởng phòng, Phòng Biên tập - trị sự,  Tạp chí Xã hội học, Viện Xã hội học

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Gia đình; Giới

 

 

Các tin cũ hơn.............................