Nguyễn Thị Thùy Linh

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 29/08/1993

Quê quán: Nghệ An

Trình độ: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2015: Cử nhân Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

     2018: Thạc sĩ Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Chức vụ, chức danh công tác:

     Nghiên cứu viên

     Phòng Nông thôn

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2015

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Người cao tuổi; Gia đình; Nông thôn

 

 

Các tin cũ hơn.............................