Nguyễn Thị Thùy Linh

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 29/08/1993

Quê quán: Nghệ An

Trình độ: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2015: Cử nhân Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

     2019: Thạc sĩ Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2015-nay: Nghiên cứu viên Phòng Nông thôn, Viện Xã hội học.

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Người cao tuổi; Gia đình; Nông thôn

 

 

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................