Ngô Thị Châm

03/10/2017

 

 
Ngày sinh: 21/03/1991

Quê quán: Thái Bình

Trình độ: Cử nhân

 

Quá trình đào tạo:

     2014: Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động - Xã hội

     2015: Cử nhân Quản trị nhân lực, Đại học Lao động - Xã hội

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên

     Phòng Văn hóa

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2015

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính: 

     Xã hội học Văn hóa; Văn hóa thanh niên

 

Các tin cũ hơn.............................