Nguyễn Quang Tuấn

06/10/2017

 

 
Ngày sinh: 15/08/1991

Quê quán: Bắc Giang

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2014: Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động - Xã hội.

     2016: Thạc sĩ Công tác xã hội, Học viện Khoa học xã hội.

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2015-nay: Nghiên cứu viên Phòng Dân số và Môi trường, Viện Xã hội học

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Di dân; Tái định cư; An sinh xã hội; Công tác xã hội

 

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................