Lê Quang Ngọc

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 28/08/1991

Quê quán: Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2013: Cử nhân Xã hội học, Đại học Công đoàn

     2016: Thạc sĩ Xã hội học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2015-2017: Nghiên cứu viên Phòng Dân số, Viện Xã hội học

     2017-nay: Nghiên cứu viên Trung tâm Điều tra DLXH, Viện Xã hội học.

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; Già hóa dân số; Quyền trẻ em; Gia đình

 

Các tin cũ hơn.............................