Nguyễn Thị Huyền Giang

24/12/2021

 

 
Ngày sinh: 08/09/1991

Quê quán: Bắc Giang

Trình độ: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2014: Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động - Xã hội 

     2017: Thạc sĩ Xã hội học, Học viện KHXH

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên

     Phòng Quản lý Khoa học,

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2014

 

 

Các tin cũ hơn.............................