Nguyễn Thị Huyền Giang

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 08/09/1991

Quê quán: Bắc Giang

Trình độ: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2014: Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động - Xã hội

     2017: Thạc sĩ Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2014-2018: Cán bộ hợp đồng, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

     2019-nay: Nghiên cứu viên, Phòng Quản lý Khoa học, Thư viện và Hợp tác quốc tế, Viện Xã hội học

          

Năm vào Viện Xã hội học: 2014

 

Các tin cũ hơn.............................