Nguyễn Thị Ngọc Hà

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 10/05/1990

Quê quán: Ninh Bình

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2012: Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Lao động - Xã hội

     2016: Thạc sĩ Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2015-nay: Nghiên cứu viên Phòng Đô thị, Viện Xã hội học.

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2015

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Người cao tuổi; Các vấn đề đô thị và Phát triển cộng đồng


  

 

Các tin cũ hơn.............................