Nguyễn Thị Minh Ngọc

24/12/2021

 

 
Ngày sinh: 18/09/1974

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1994: Cử nhân Triết học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2001: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân

     2004: Thạc sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

     2010: Tiến sĩ Triết học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt  Nam

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên cao cấp

     Phó Viện trưởng

     Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dư luận xã hội và Truyền thông đại chúng Viện Xã hội học

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2013

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Tôn giáo; Văn hoá

 

 

Các tin cũ hơn.............................