Nguyễn Thị Minh Ngọc

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 18/09/1974

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1994: Cử nhân Triết học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2001: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân

     2004: Thạc sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

     2010: Tiến sĩ Triết học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt  Nam

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên cao cấp

     Phó Viện trưởng

     Giám đốc Trung tâm Điều tra DLXH, Viện Xã hội học

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2013

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Tôn giáo; Văn hoá

 

 

Các tin cũ hơn.............................