Trần Việt Long

02/04/2018

 

 
Ngày sinh: 11/10/1990

Quê quán: Nghệ An

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     6/2013: Cử nhân Công tác xã hội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

     12/2016: Thạc sĩ Công tác xã hội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Chức danh, chức vụcông tác:

     Chuyên Viên

     Phòng Dân số và Môi trường

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2013

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Người cao tuổi

 

 

Các tin cũ hơn.............................