Hoàng Vũ Linh Chi

03/10/2017

 

 
Ngày sinh: 19/08/1978

Quê quán: Nghệ An

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2000: Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Phương Đông

     2004: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 

     2009: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Paris 12, Cộng hòa Pháp

     2020: Tiến sĩ Chính sách Công, Học viện KHXH

 

Chức vụ, chức danh công tác:

     Phó trưởng phòng

     Phòng Văn hóa

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2014

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

    Chính sách công; Xã hội học Văn hóa 

 

Các tin cũ hơn.............................