Hoàng Vũ Linh Chi

03/10/2017

 

 
Ngày sinh: 19/08/1978

Quê quán: Nghệ An

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2000: Cử nhân tiếng Anh,  Đại học Phương Đông

     2004: Cử nhân  Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân

     2009: Thạc sĩ chuyên ngành Thẩm định kinh tế và Quản lý dự án quốc tế, Đại học Paris 12 CH Pháp

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2014-2015: Biên dịch viên Phòng Biên tập-Trị sự, Tạp chí Xã hội học

     2015-2016: Phó Trưởng phòng Phòng Biên tập-Trị sự, Tạp chí Xã hội học

     2017-nay: Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa, Viện Xã hội học

 

Năm vào Viện Xã hội học:      2014

 

Các tin cũ hơn.............................