Nguyễn Thị Thu Hường

02/04/2018

 

 
Ngày sinh: 04/02/1973

Quê quán: Hòa Tiến, Hưng Hà, Thái Bình

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1994: Cử nhân sư phạm - Đại học Sư phạm Hà Nội 2

     2012: Thạc sỹ Quản lý giáo dục – Đại học Sư phạm Hà Nội

     2013: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, Học viện Chính trị hành chính khu vực 1

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2013-2018: Chuyên viên Phòng QLKH và HTQT, Viện Xã hội học

     2018-nay: Chuyên viên chính

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2013

 

 

Các tin cũ hơn.............................