Nguyễn Đức Vinh

06/10/2017

 

 
Ngày sinh: 20/05/1964

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ

 

Quá trình đào tạo:

     1993: Cử nhân Toán - Tin học, ĐH Tổng hợp Hà Nội

     2002: Thạc sĩ Nghiên cứu dân số, ĐH Quốc gia Australia

     2006: Tiến sĩ Dân số học, ĐH Quốc gia Australia

 

Quá trình công tác tại Viện:

     1994-1999: Cán bộ nghiên cứu phòng Xã hội học Dân số - Gia đình, Viện Xã hội học

     1999-2007: Cán bộ nghiên cứu phòng Dân số và Phát triển, Viện Xã hội học

     2007- 2014: Trưởng phòng Dân số và Phát triển, Viện Xã hội học

     2014-: Phó Tổng Biện tập Tạp chí Xã hội học kiêm Trưởng phòng Dân số và Môi trường, Viện Xã hội học

     2017: Phó Viện trưởng Viện Xã hội học, Phó Tổng Biện tập Tạp chí Xã hội học

     2018-nay: Viện trưởng Viện Xã hội học kiêm Phó Tổng Biện tập Tạp chí Xã hội học NCVCC

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Xã hội học dân số, nhân khẩu học xã hội, biến đổi xã hội, phương pháp nghiên cứu.

 

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................