Trương Xuân Trường

06/10/2017

 

Ngày sinh: 12/07/1960

Quê quán: Hà Tĩnh

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1981: Cử nhân Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội

     1991: Cử nhân Xã hội học, Đại học Tổng hợp Hà Nội

     2002: Tiến sĩ Xã hội học, Cơ sở đào tạo SĐH, Viện Xã hội học

 

Quá trình công tác tại Viện :

     1983 -1984: Cán bộ nghiên cứu Phòng Xã hội học Nông thôn

     1984-1998: Cán bộ Tạp chí Xã hội học

     1998-2007: Phó trưởng phòng Phòng thư ký Toà soạn và Trị sự, Tạp chí Xã hội học

     2007-2014: Trưởng phòng Phòng thư ký Toà soạn và Trị sự, Tạp chí Xã hội học

     2014- nay: Trưởng phòng Phòng Văn hóa, Viện Xã hội học

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Xã hội học nông thôn, truyền thông, dân số.

 

Các tin cũ hơn.............................