Lương Ngọc Thúy

06/10/2017

 

 
Ngày sinh: 19/09/1984

Quê quán: Phú Thọ

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2006: Cử nhân Xã hội học,  Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

     2012: Thạc sĩ Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Phó Trưởng phòng

     Phòng Nông thôn

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2011

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Di dân; Nông thôn; Tái định cư

 

 

Các tin cũ hơn.............................