Trịnh Thị Phượng

24/12/2021

 

 
Ngày sinh: 16/04/1978

Quê quán: Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2001: Cử nhân Thông tin - Tư liệu, Đại học Dân lập Đông Đô

     2005: Cử nhân Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

     2016: Thạc sĩ Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Phó Giám độc

     Trung tâm Nghiên cứu Dư luận xã hội và Truyền thông đại chúng

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2003

 

 

Các tin cũ hơn.............................