Nguyễn Thị Minh Phương

02/04/2018

 

 
Ngày sinh: 18/11/1976

Quê quán: Thanh Trì, Hà Nội

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1998: Cử nhân Xã hội học, Trường Đại học KHXH &NV, ĐHQG Hà Nội

     1998: Cử nhân tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

     2004: Thạc sĩ Xã hội học, Cơ sở đào tạo SĐH, Viện Xã hội học

     2014: Tiến sỹ Xã hội học, Học viện KHXH.

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2001-2012: Nghiên cứu viên, phòng Nông thôn, Viện Xã hội học

     2012-2013: Phó Trưởng phòng, Phòng Nông thôn, Viện Xã hội học

     2014-2015: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn xã hội, Viện Xã hội học

     2015-2017: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn xã hội, Viện Xã hội học

     2018-nay: NCVC, Phòng Nông thôn, Viện Xã hội học

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Xã hội học nông thôn; Xã hội học giáo dục; Phát triển nông thôn.

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................