Nguyễn Thị Minh Phương

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 18/11/1976

Quê quán: Thanh Trì, Hà Nội

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1999: Cử nhân Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2004: Thạc sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học

     2014: Tiến sĩ Xã hội học - Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên chính

     Phòng Nông thôn

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2001

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Nông thôn; Giới và phương pháp nghiên cứu

 

 

Các tin cũ hơn.............................