Đặng Thị Việt Phương

05/10/2017

 


Ngày sinh: 29/06/1979

Quê quán: Hải Dương

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2001: Cử nhân Xã hội học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

     2001: Cử nhân tiếng Trung Quốc, Đại học Hà Nội

     2007: Thạc sĩ Xã hội học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2016: Tiến sĩ Xã hội học, ĐH Shensu, Nhật Bản

 

Quá trình công tác tại Viện: 

     2001-2008 : Cán bộ hợp đồng, Phòng Phúc lợi xã hội, Viện Xã hội học

     2008-2010: Nghiên cứu viên, Phòng Phúc lợi xã hội, Viện Xã hội học

     2011-2012: Phó Trưởng phòng, Phòng Phúc lợi xã hội, Viện Xã hội học

     2012-2013: Phó phòng phụ trách, Phòng Phúc lợi xã hội, Viện Xã hội học

     2013-nay:  Phó Trưởng phòng, Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội, Viện Xã hội học

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     An sinh xã hội cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương

     Các tổ chức xã hội và khu vực dân sự

     Xã hội học nông thôn và nghiên cứu nông dân

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................