Phan Đức Nam

02/04/2018

 

 
Ngày sinh: 17/08/1982

Quê quán: Thái Bình

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

      2004: Cử nhân Xã hội học, Đại học Công đoàn

     2006: Cử nhân tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

     2013: Thạc sĩ Xã hội học, Đại học KHXH & NV, ĐHQG Hà Nội  

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2011-2017: Nghiên cứu viên Phòng Nông thôn

     2018-nay:    Nghiên cứu viên Phòng Văn hóa

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính: 

Giáo dục, nông thôn

 

Các tin cũ hơn.............................