Đặng Nguyên Anh

24/12/2021

 

 
Ngày sinh: 13/08/1961

Quê quán: Nam Định

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1983: Cử nhân Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

     1994: Thạc sĩ Xã hội học, Đại học Tổng hợp Brown, Mỹ

     1996: Tiến sĩ Xã hội học, Đại học Tổng hợp Brown, Mỹ

     2006: Phó Giáo sư Xã hội học

     2018: Giáo sư Xã hội học

   

 

Chức vụ, chức danh công tác:

     Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học

     Nghiên cứu viên cao cấp

     Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Xã hội học

     Trưởng khoa Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội

    

Năm vào Viện Xã hội học: 1983

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Xã hội học Dân số; Bảo trợ xã hội; Phương pháp nghiên cứu

 

 

Các tin cũ hơn.............................