Lê Thị Hòa

24/12/2021

 

 
Ngày sinh: 01/10/1984

Quê quán: Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2006: Cử nhân Thông tin - Thư viện, Đại học Văn hóa Hà Nội

     2014: Thạc sĩ Thông tin - Thư viện, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Thư viện viên chính

     Phòng Quản lý khoa học

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2008

 

 

Các tin cũ hơn.............................