Lê Thị Hòa

02/04/2018

 

 
Ngày sinh: 01/10/1984

Quê quán: Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2004: Cử nhân ngành Khoa học Thư viện, Đại học Văn hóa Hà Nội

     2014: Thạc sỹ  Thông tin – Thư viện, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG HN

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2008-2015: Thư viện viên Phòng Thông tin-Thư viện

     2015- 2018: Phó Trưởng phòng Phòng Thông tin-Thư viện

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................