Lê Thị Hoa

05/10/2017

 

Ngày sinh: 12/08/1984

Quê quán: Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2006: Cử nhân Văn học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2009: Thạc sĩ Lý luận Văn học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2011-2016: Biên tập viên, Phòng Biên tập - Trị sự, Viện Xã hội học

     2017-nay: Phó Trưởng phòng Phòng Biên tập - Trị sự, Tạp chí Xã hội học


 

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................