Nguyễn Đức Chiện

02/04/2018

 


Ngày sinh: 22/09/1974

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1997: Cử nhân Xã hội học, Đại học KHXH và NV, ĐH Quốc gia Hà Nội

     2001: Thạc sỹ Xã hội học, Cơ sở đào tạo SĐH, Viện Xã hội học

     2010: Tiến sỹ Xã hội học, Học viện Khoa học Xã hội

 

Quá trình công tác tại Viện:

     1997-2008: Cán bộ hợp đồng, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo, Viện Xã hội học

     2008-2012: Nghiên cứu viên, Phòng Lý luận cơ bản, Viện Xã hội học

     2013 đến nay:  Trưởng phòng Phòng QLKH và HTQT, Viện Xã hội học

 

 

Các tin cũ hơn.............................