Hồ Ngọc Châm

24/12/2021

 


Ngày sinh: 12/02/1984

Quê quán: Bắc Ninh

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2006: Cử nhân Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

     2007: Cử nhân tiếng Anh, Đại học Hà Nội

     2011: Thạc sĩ Xã hội học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2020: Tiến sĩ Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên chính

     Phòng Đô thị và Công nghệ

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2007

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

    Lao động - việc làm; An sinh xã hội

 

Các tin cũ hơn.............................