Hồ Ngọc Châm

03/10/2017

 


Ngày sinh: 12/02/1984

Quê quán: Bắc Ninh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2006: Cử nhân Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

     2007: Cử nhân tiếng Anh, Đại học Hà Nội

     2011: Thạc sĩ Xã hội học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2008-2011: Cán bộ Phòng Đào tạo.

     2011-2014: Nghiên cứu viên Phòng Lao động và Nguồn Nhân lực (nay là Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội).

     2014-2015: Phó trưởng phòng Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hôi

     2015-nay: Phó Trưởng phòng Phòng Đô thị

 

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu:

Nghiên cứu các vấn đề về gia đình Việt Nam

 

Các tin cũ hơn.............................