Lê Thị Thanh Bình

03/10/2017

 

 
Ngày sinh: 10/11/1977

Quê quán: Nghệ An

Trình độ: Cử nhân

 

Quá trình đào tạo:

     1999: Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

 Quá trình công tác tại Viện:

     1999-2007:      Kế toán viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Viện Xã hội học

     2007-2010:      Kế toán viên kiêm Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Viện Xã hội học

     2010-2015:      Kế toán viên chính kiêm Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Viện Xã hội học

     2015-nay:        Kế toán trưởng, Viện Xã hội học

 

 

Các tin cũ hơn.............................