Lê Thị Thanh Bình

03/10/2017

 

 
Ngày sinh: 10/11/1977

Quê quán: Nghệ An

Trình độ: Cử nhân

 

Quá trình đào tạo:

     1999: Cử nhân Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Kế toán viên chính, Kế toán trưởng

     Phòng Tổ chức - Hành chính

 

Năm vào Viện Xã hội học: 1999

 

Các tin cũ hơn.............................