Vũ Hoàng Lan

24/12/2021

 

 
Ngày sinh: 18/09/1982

Quê quán: Nam Định

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2005: Cử nhân Quản lý kinh doanh, Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội

     2015: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

Chức danh, chức vụ công tác:

    Chuyên viên chính

     Phòng Hành chính-Tổng hợp

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2005

 

 

Các tin cũ hơn.............................