Vũ Hoàng Lan

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 18/09/1982

Quê quán: Nam Định

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2005: Cử nhân Đại học Quản trị và Kinh doanh Hà Nội

     2015: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Học viện chính trị khu vực I

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2005-2011: Cán bộ hợp đồng Phòng QLKH và Đào tạo, Viện Xã hội học

     2011-2014: Chuyên viên, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Xã hội học

     2015- nay: Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Xã hội học

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2011

 

Các tin cũ hơn.............................