Vũ Mạnh Lợi

24/12/2021

 

 
Ngày sinh: 30/08/1956

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1975-1981: Đại học (Toán - Cơ) tại Moscow State University (Liên Xô cũ)

   1988-1989: Chứng chỉ Dân số học tại International Institute for Population Sciences (IIPS), Bombay, Ấn Độ

     1994: Thạc sĩ Xã hội học tại Đại học Washington, Seattle, WA, USA

     1998: Tiến sĩ Xã hội học tại Đại học Washington, Seattle, WA, USA

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên chính 

     Nguyên Phó Viện trưởng Viện Xã hội học

     Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học

 

Năm vào Viện Xã hội học: 1984

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Dân số;  Gia đình và Giới; Phát triển xã hội

 

 

Các tin cũ hơn.............................