Vũ Mạnh Lợi

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 30/08/1956

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

  • 1981: Đại học Toán cơ, Đại học Tổng hợp Lô-mô-nô-xốp, Mát-xcơ-va, Liên Xô cũ
  • 1994: Thạc sĩ Xã hội học tại Đại học Washington, Seattle, WA, USA
  • 1998: Tiến sĩ Xã hội học tại Đại học Washington, Seattle, WA, USA
  • 2006: Phó giáo sư xã hội học.

 

Quá trình công tác tại Viện:

  • 1983-1998: Cán bộ nghiên cứu phòng Xã hội học Dân số và Gia đình
  • 1999-2007: Phó Trưởng phòng Xã hội học Gia đình
  • 2007-2010: Trưởng phòng Gia đình, Phó Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học 
  • 2011-2016: Trưởng phòng Gia đình, Phó Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học. Phó Viện trưởng
  • 2016-nay: NCVC Phòng Biên tập-Trị sự, Tạp chí Xã hội học

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Dân số, gia đình, phát triển, phương pháp.

 

 

Các tin cũ hơn.............................