Nguyễn Thị Vân Anh

24/12/2021

 

 
Ngày sinh: 05/11/1975

Quê quán: Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1996: Cử nhân Sư phạm Tiếng Pháp, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2005: Thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Trưởng phòng

     Phòng Hành chính-Tổng hợp 

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2011

 

Các tin cũ hơn.............................