Mai Đắc Lợi

21/04/2018

 

 
Ngày sinh: 01/09/1987

Quê quán: Hà Nam

Trình độ: Tốt nghiệp PTTH

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2016-nay: Nhân viên lái xe, Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Xã hội học

 

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................