Lê Thị Kim Dung

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 14/12/1984

Quê quán: Thanh Hóa

Học vị: Cử nhân

 

Quá trình đào tạo:

     2008: Cử nhân Thông tin - Thư viện, Đại học Văn hóa Hà Nội

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2010-2014: Cán bộ hợp đồng Phòng Thông tin-Thư viện, Viện Xã hội học

     2015-nay: Thư viện viên Phòng Thông tin-Thư viện, Viện Xã hội học

 

Năm vào Viện Xã hội học:      2009

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................