Lê Thị Kim Dung

24/12/2021

 

 
Ngày sinh: 14/12/1984

Quê quán: Thanh Hóa

Trình độ: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2008: Cử nhân Thông tin - Thư viện, Đại học Văn hóa Hà Nội

     2019: Thạc sĩ Chính sách công, Học viện KHXH

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Thư viện viên

     Phòng Quản lý khoa học

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2009

 

Các tin cũ hơn.............................