Đặng Thị Linh

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 02/04/1985

Quê quán: Hòa Bình

Học vị: Cử nhân

 

Quá trình đào tạo:                   

     2009: Cử nhân Kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại thương Hà Nội (hệ tại chức)

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2005-2012: Nhân viên hợp đồng, Phòng Hành chính-Tổng hợp

     2012-2013: Chuyên viên, Phòng Tổ chức-Hành chính

     2014-nay: Chuyên viên, Phòng Biên tập – Trị sự, Tạp chí Xã hội học, Viện Xã hội học

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2005 

 

Các tin cũ hơn.............................