Lê Thị Hoài Thu

24/12/2021

 

 
Ngày sinh: 12/02/1978

Quê quán: Thanh Hóa

Trình độ: Cử nhân

 

Quá trình đào tạo:

     2008: Cử nhân Kinh tế đối ngoại (Hệ Tại chức), Đại học Ngoại thương Hà Nội

 

Chức vụ, chức danh công tác:

     Chuyên viên 

     Phòng Hành chính-Tổng hợp

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2009

 

 

Các tin cũ hơn.............................