Lê Thị Hoài Thu

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 12/02/1978

Quê quán: Vĩnh Thành - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

Trình độ: Cử nhân

 

Quá trình đào tạo:

     2008: Cử nhân Kinh tế đối ngoại (Hệ Tại chức), Đại học Ngoại thương Hà Nội

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2009-2013: Cán bộ Hợp đồng, Phòng Tổ chức – Hành chính

     2014-nay: Chuyên viên, Phòng Tổ chức – Hành chính  

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2009

 

 

Các tin cũ hơn.............................