Phạm Ngọc Tân

24/12/2021

 

 
Ngày sinh: 11/09/1981

Quê quán: Nghệ An

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2004: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

     2011: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội

     2015: Cử nhân tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2020: Tiến sĩ Xã hội học. Học viện KHXH

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên

     Phòng An sinh Xã hội và Công tác xã hội

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2013

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Nguồn nhân lực; Đào tạo nghề; Lao động; Việc làm và Thanh niên

 

 

Các tin cũ hơn.............................