Phạm Ngọc Tân

02/04/2018

 

 
Ngày sinh: 11/09/1981

Quê quán: Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2004: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

     2011: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

Quá trình công tác tại Viện :

     2013-2014: Chuyên viên Phòng QLKH & HTQT

     2014-2018: Phó Trưởng phòng Phòng QLKH & HTQT, Viện Xã hội học

     2019-nay: Cán bộ Phòng An sinh XH và CTXH, Viện XHH

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2013

 

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................