Phòng Văn hóa

02/04/2018

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG VĂN HÓA

 

1. Đề xuất, tổ chức và triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu về văn hóa và vai trò của văn hóa trong phát triển.

2. Cập nhật và truyền bá các kiến thức mới về văn hóa - lối sống và các ngành khoa học xã hội liên quan trong bối cảnh biến đổi kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay ở nước ta. Tham gia tư vấn khoa học cho các dự án về văn hóa và các vấn đề có liên quan.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về xã hội học văn hóa; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao về xã hội học. Hợp tác, trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học với các cơ quan trong và ngoài nước theo quy định.

4. Quản lý lao động, tài sản theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

 

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. TS. Trương Xuân TrườngTrưởng phòng

2. ThS. Hoàng Vũ Linh ChiPhó Trưởng phòng

3. ThS. Đoàn Phương ThúyNCV

4. CN. Ngô Thị Châm, NCV

5. ThS. Phan Đức NamNCV

 

 

Các tin cũ hơn.............................