Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1992, SỐ 2

21/02/2013

 

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Chăm sóc người có tuổi

 

PHẠM KHUÊ

    3

Những vấn đề cần đặt ra về người cao tuổi và hệ thống an ninh xã hội

 

TƯƠNG LAI 

    9

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Người già ở An Điền và một số đặc điểm nhân khẩu - xã hội

 

NHÓM NGHIÊN CỨU VỀ NGƯỜI GIÀ Ở AN ĐIỀN

   15

Người phụ nữ cao tuổi ở nông thôn

 

BÙI THẾ CƯỜNG

   21

Người già - hưu trí, mất sức

 

ĐỖ THỊNH

   26

Từ cuộc điều tra lão khoa xã hội ở một xã miền núi

 

NGUYỄN CHÍ BÌNH

   33

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Người già và hệ thống an sinh xã hội

 

LÊ TRUYỀN, MẠC VĂN TIẾN, PHẠM VĂN PHÚ, NGUYỄN VĂN TUẤN, PHÍ VĂN BA, VŨ HOA THẠCH, TRẦN THỊ VINH, LÊ HÀ

   37

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Mấy suy nghĩ về đào tạo chuyên gia khoa học xã hội ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

 

NGUYỄN VĂN ÂN
ĐINH ANH TÚ

  56

Vấn đề đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xã hội học

 

NGUYỄN AN LỊCH

  61

Một số vấn đề về nghiên cứu người già từ giác độ xã hội học

 

TRỊNH DUY LUÂN

  63

Người có tuổi và hệ thống an sinh xã hội

 

BÙI THẾ CƯỜNG

  68

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Nhật Bản: già hóa dân số và hậu quả

 

LƯU NGỌC TRỊNH

  72

Sự lão hóa của dân cư Trung Quốc và các vấn đề chính sách

 

ZENG YI

  78

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH