Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1993, SỐ 1

21/02/2013
TÊN BÀI     TÁC GIẢ   TRANG  
(Click vào tên bài để tải về)      

Xã hội học và việc nhìn nhận những vấn đề xã hội

 

TƯƠNG LAI

3

Về công tác xã hội

 

BÙI THẾ CƯỜNG

10

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Người già ở Việt Nam hôm nay: một vài nhận xét ban đầu

 

BÙI NGUYỄN PHƯƠNG LINH

14

Người già cô đơn và những vấn đề đặt ra trong hệ thống an sinh xã hội

 

MẠC TUẤN LINH

23

Đôi nét về người nghèo đô thị qua một cuộc khảo sát

 

TRỊNH DUY LUÂN

29

Chân dung một khu phố đông dân cư nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh

 

NHÓM NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC XÃ HỘI, HỘI TÂM LÝ GIÁO DỤC HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

33

Trẻ đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh

 

TIMOTHY W.BOND

44

Gái mại dâm với nguy cơ Sida: một số kết quả nghiên cứu ban đầu

 

BARBARA FRANKLIN, HOÀNG THÚY LOAN

53

Một số nhận xét qua một cuộc điều tra tiếp cận đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV/SIDA

 

DƯƠNG ĐỨC CHIẾN

58

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      
Các tổ chức phi chính phủ (NGO) và hoạt động xã hội   VĂN THANH, J.ANDERSON, JANET REEDY, ROBERT BENNOUN 61
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Giải quyết các vấn đề xã hội cần phương pháp tiếp cận đúng: trường hợp trẻ đường phố

 

NGUYỄN THỊ OANH

81

Vai trò của ý thức giác ngộ trong công tác kế hoạch hóa gia đình

 

NGUYỄN QUỐC TRIỆU

86

Dân trí và việc nâng cao trình độ dân trí hiện nay

 

HỒ HOÀNG HOA

90

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Hệ thống phúc lợi trẻ em Nhật Bản ngày nay

 

REIHO KASHIWAME

90

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Người già ở Singapore

 

ĐOÀN KIM THẮNG

97

Qua cuộc khảo sát ở một phường, trao đổi về ý nghĩa của các "nhóm xã hội" đối với người về hưu

 

DƯƠNG CHÍ THIỆN

97

Chỉ báo mới về người già ở Hải Hưng và những vấn đề đặt ra

 

ĐỖ THỊNH, VŨ HOA THẠCH

99

Một dự án phát triển cho những nhóm người bị thiệt thòi

 

DAVID PEARSON, NGUYỄN HUỆ NHẬT

100

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH