Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1993, SỐ 2

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Các cơ sở lý thuyết cho những nghiên cứu về sức khỏe và bệnh tật

 

VŨ PHẠM NGUYÊN THANH

3

Chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam

 

JAMES ALLMAN

11

Chống tử vong do viêm phổi ở trẻ em, những khía cạnh y học xã hội

 

NGUYỄN ĐÌNH HƯỜNG

20

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Hệ thống chăm sóc sức khỏe cơ sở nông thôn: vấn đề và triển vọng qua một số nghiên cứu điễn dã

 

PHẠM BÍCH SAN

26

Sở thích về sinh đẻ ở một số vùng nông thôn Việt Nam

 

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

35

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Sức khỏe và hệ thống chăm sóc sức khỏe

 

PHÍ VĂN BA, HOÀNG HIỆP, VŨ THẾ LONG, ĐOÀN KIM THẮNG, NGÔ MINH PHƯƠNG, CHÍNH BÌNH, NGUYỄN KHÁNH BÍCH TRÂM, NGUYỄN THỊ HƯƠNG, LÊ NGỌC VĂN

48

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Nghiên cứu sức khỏe - bệnh tật và hệ thống y tế từ cách tiếp cận nhân học y học

 

SELIM MONIQUE, BERNARD HOURS

76

Sida, một vấn đề của nghiên cứu xã hội học

 

M.POLLACK, G.PAICHELER, J. PIERRET

80

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Lối sống, những thói quen ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân Matxcơva và Luật bảo hiểm y tế 1991-1993

 

I.M.C.KEEHAN, R.CAMPBELL X.V.TUMANOV

85

Xã hội học người tàn tật: đối tượng, nhiệm vụ, chức năng

 

HỒ TÙNG THANH

91

Cuộc nghiên cứu sức khỏe nhân khẩu học ở vùng Xay Thani của Viên Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

 

PETER J.FOLEYDAVONE VORNGSAK

96

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Khuôn mặt nông thôn Việt Nam: Hải Vân - bức tranh sau hơn 10 năm

 

ĐỖ MINH KHUÊ

104

Sức khỏe và bệnh tật ở Quảng Ninh

 

HOÀNG ĐỐP

107

Sức khỏe và bệnh tật trong các nước đang phát triển

 

PHÙNG TỐ HẠNH

111

Sức khỏe của người lớn: một vấn đề bị coi nhẹ nhưng ngày càng trở nên quan trọng

 

THANH NGA

112

Chuyển giao dịch vụ xã hội về y tế và sức khỏe cho người nghèo

 

MỸ HẠNH

113

Những vướng mặc trong đời sống của người Pháp

 

NGUYỄN BẮC

114

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH