Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1994, SỐ 4

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Những vấn đề của sự hội nhập xã hội

 

TƯƠNG LAI

     3

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Hiện trạng và triển vọng cải thiện nhà ở, mức sống, môi trường sống của người nghèo đô thị - trường hợp thành phố Hồ Chí Minh

 

NGUYỄN QUANG VINH

   14

Một số đặc điểm kinh tế - xã hội và nhà ở của người nghèo đô thị tại Hà Nội

 

TRỊNH DUY LUÂN

   44

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Hội thảo khoa học: "Đặc điểm kinh tế - xã hội và nhà ở của người nghèo đô thị"

 

 

   68

Xã hội học và những bước khởi động của Dự án Cải thiện nơi ở và môi trường cho người nghèo đô thị

 

TƯƠNG LAI

   68

Phát biểu về: Hai nghiên cứu về những điều kiện sống của người nghèo đô thị ở Việt Nam (Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh)

 

RENÉ PARENTEAU

   70

Về báo cáo tổng kết khảo sát xã hội học tại 5 phường nội thành Hà Nội 2/1994 trong đề tài "Cải thiện nơi ở và môi trường cho người nghèo đô thị"

 

ĐÀM TRUNG PHƯỜNG

   73

Cảm nhận về nhà ở và môi trường sống của người nghèo đô thị

 

NGA MY

   76

Một số đặc điểm nổi bật về nhà ở và môi trường của người nghèo quận Hoàn Kiếm

 

ĐỖ MINH KHUÊ

   81

Về một số nhân tố có liên quan đến khả năng vượt nghèo của người nghèo Hà Nội

 

ĐẶNG THANH TRÚC

   84

Về khả năng chuyển đổi - nghề nghiệp xã hội của người nghèo Hà Nội

 

PHẠM QUỲNH HƯƠNG

   90

Hiện trạng và mong muốn của người nghèo đô thị

 

PHÙNG TỐ HẠNH

   93

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Lễ hội - một hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống

 

HỒ HOÀNG HOA

   97

Dân cư đô thị và chương trình kế hoạch hóa gia đình

 

PHẠM BÁ NHẤT

   99

Stress - một hiện tượng xã hội cần được nghiên cứu

 

MAI ĐỨC

 103

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Xã hội học và nền kinh tế thị trường

 

HÀ TRIỀU PHÁT

 107

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Một số vấn đề về chính sách nhà ở cơ bản

 

NGA MY (dịch)

 110

Cơ cấu nghề nghiệp của thành phố Quảng Đông - Trung Quốc

 

ĐẶNG BẢO KHÁNH (dịch)

 111

Giảm nghèo và giảm chênh lệch giàu nghèo

 

ĐỖ THỊNH

 112

Phường Chương Dương: sự ổn định nơi ở và hậu quả xã hội

 

ĐỖ MINH KHUÊ

 114

Thử so sánh các giải pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam với một số nước châu Á

 

NGUYỄN LAN PHƯƠNG

 117

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     122
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC NĂM 1994