Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1995, SỐ 1

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Dư luận xã hội - mấy vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu

 

MAI QUỲNH NAM

3

Kinh tế học gia đình

 

ĐÀO THẾ TUẤN

9

Con đường từ kinh tế tiểu nông đến kinh tế hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long

 

ĐỖ THÁI ĐỒNG

17

Đô thị hóa ở đồng bằng sông Cửu Long - xu thế tất yếu của phát triển

 

NGUYỄN QUANG VINH

27

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Tìm hiểu về sự thay đổi cơ cấu ở nông thôn trong thời kỳ đổi mới

 

TÔ DUY HỢP

38

Đời sống đạo của người dân theo đạo Công giáo ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

 

NGUYỄN HỒNG DƯƠNG

50

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Trao đổi về sự chuyển đổi cơ cấu xã hội

 

 

57

Tác động của kinh tế thị trường tới sự chuyển đổi cơ cấu xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh

 

NGUYỄN MINH HÒA

57

Mấy nhận xét về sự so sánh phân tầng mức sống giữa nông thôn đồng bằng sông Hồng và nông thôn miền núi phía Bắc trong thời kỳ đổi mới

 

ĐỖ THIÊN KÍNH

61

Một số kết quả bước đầu của việc vận dụng phương pháp tiếp cận cơ cấu xã hội để phân tích nhóm sỹ quan quân đội

 

PHẠM XUÂN HẢO

 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Mấy khía cạnh xã hội quanh việc sử dụng nguồn nước tưới tiêu của nông dân đồng bằng sông Hồng từ sau khoán 10

 

MAI VĂN HAI

71

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Bài nói chuyện nhận giải Nobel: Xét hành vi theo hướng kinh tế

 

GARY S. BECKER

76

Một lý luận về xã hội học phát triển

 

HÀ CHÍ NINH

92

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Hội thảo: "Viện Xã hội học - những bài học kinh nghiệm và những thách đố trước sự nghiệp Đổi mới"

 

P.V

94

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH