Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1997, SỐ 1

21/02/2013

 

 

 

 

 

 

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Những vấn đề của sự biến đổi xã hội sau 10 năm Đổi mới ở Việt Nam

 

TƯƠNG LAI

3

Thử gợi lên những suy nghĩ về đổi mới cách quản lý của một Viện nghiên cứu khoa học

 

PHẠM BÍCH SAN

     13

Vấn đề về ly hôn, nguyên nhân và xu hướng vận động

 

LÊ THI

18

Những khía cạnh xã hội của quản lý môi trường đô thị

 

ĐỖ MINH KHUÊ

27

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Đất thổ cư và tính chất cư trú theo quan hệ họ hàng thân tộc ở nông thôn đồng bằng sông Hồng

 

MAI VĂN HAI
FONTENELLE J. PHILIPPE

32

Qua tháp dân số ở Mộ Trạch - bước đầu nhận diện một số vấn đề kinh tế -xã hội tại một làng nông thôn Bắc Bộ

 

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

41

Những khác biệt trong giáo dục và y tế giữa thành thị và nông thôn

 

PHẠM XUÂN ĐẠI

50

Những yếu tố ảnh hưởng đến mức chi tiêu trong hộ gia đình ở Việt Nam

 

VŨ TRIỀU MINH

54

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Trao đổi ý kiến về: "Phụ nữ làm công tác khoa học xã hội và nhân văn trong 10 năm Đổi mới"

 

 

 

Phụ nữ trong nghiên cứu xã hội học - những thuận lợi và khó khăn

 

KHUẤT THU HỒNG

64

Phụ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn Đổi mới của đất nước

 

BÍCH THU

68

Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực nghiên cứu của nữ cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội

 

NGUYỄN THỊ KHOA

71

Khoa học phụ nữ và con đường phát triển tài năng

 

NGUYỄN NGỌC THIỆN

76

Một số khuyến nghị về chính sách đối với đội ngũ cán bộ khoa học nữ hiện nay

 

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

78

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Xã hội học y tế - vài nét về sự phát triển, tình hình và hướng nghiên cứu ở Việt Nam

 

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

80

Trao đổi ý kiến về tầng lớp những nhà doanh nghiệp

 

LÊ TIÊU LA

84

Về lý thuyết hành động của M.Weber

 

VŨ HÀO QUANG

92

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Sự ra đời của xã hội học so sánh: lý luận của E.Durkheim và M.Weber

 

BẢO TRÍ MINH

97

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Báo cáo tổng kết năm 1996, phương hướng phấn đấu năm 1997 Viện Xã hội học

 

VIỆN XÃ HỘI HỌC

101

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH