Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1997, SỐ 2

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Tiếp cận xã hội học về công bằng xã hội

 

TƯƠNG LAI

3

Các chính sách đổi mới trong lĩnh vực việc làm và các vấn đề xã hội

 

ĐỖ MINH CƯƠNG

10

Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

 

MẠC TUẤN LINH

15

Trao đổi ý kiến về công tác xã hội

 

BÙI THẾ CƯỜNG

20

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Biến đổi kinh tế - xã hội và vấn đề di chuyển lao động nông thôn - đô thị ở miền Bắc Việt Nam

 

NGUYỄN VĂN CHÍNH

25

Di cư của phụ nữ nông thôn và ảnh hưởng của di cư đến nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long

 

NGUYỄN HỮU DŨNG TRẦN VÕ HÙNG SƠN VŨ ĐỨC TUẤN

39

Di dân nông thôn - đô thị với nhà ở, một vấn đề xã hội

 

NGA MY

56

Một số vấn đề xã hội của người già ở góa trong quan hệ gia đình và cộng đồng

 

VŨ HOA THẠCH

60

Sự hỗ trợ xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe của gia đình nông thôn

 

TRỊNH HÒA BÌNH

69

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Trao đổi ý kiến về: Các vấn đề xã hội, chính sách xã hội và công tác xã hội

 

 

73

Hướng tìm hiểu công bằng xã hội qua phân phối thu nhập

 

ĐỖ THIÊN KÍNH

73

Về hướng nghiên cứu tệ tham nhũng hiện nay

 

ĐÀM PHÚ CƯỜNG

77

Những vấn đề thực tế trong quá trình thực hiện chính sách xã hội - công tác xã hội của quân đội

 

VŨ HỒNG QUÂN

80

Cảm nhận về chính sách xã hội đối với phụ nữ

 

TRẦN VĂN TRÌNH

83

Bệnh lao và một số vấn đề xã hội

 

TRỊNH MINH HOAN

85

Tệ nạn xã hội trẻ em tại Hà Nội - thực trạng và suy nghĩ về giải pháp

 

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

88

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Mô hình sử dụng thời gian của trẻ em Việt Nam

 

AMY LIU
YUK CHU

 

Thử phân tích về hiện tượng ăn chung, ăn riêng của người cao tuổi qua một số cuộc khảo sát xã hội học

 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Bốn xu thế lớn của sự phát triển xã hội học Trung Quốc

 

TRỊNH HÀNG SINH

102

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Mô hình Thụy Điển trong một thế giới đã thay đổi - góp phần nghiên cứu về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội

 

PHẠM VĂN HANH

107

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH